Phoenix Ruka

Ngāti Hine, Ngāti Manu, Ngāti Pākau - Ngāpuhi

Ka piki whakarunga ahau ki te tihi taumata ko Whakatere manawa kaiāia maunga e tū pakari ana i te ao, i te pō, i te winiwini, i te wanawna. Ka mātai atu ki ngā waiora o Taheke e hīrere atu ana ki a Hokianga Whakapau Karakia ki te maraenui o Hinemoana, otirā ia, o Tangaroa Whakamautai.

Ka huri, ka heke iho taku tirohanga ki taku Pā ka kite atu i tōku whare tupuna ko Tahekeroa e tū whakamaru ana i a Ngati pākau hapū.

Ko te kaihoe o te waka o Ngātokimatawhaorua e mihi atu nei kia koutou!